top of page

SZKOLENIA ON-LINE

Szkolenia online będą realizowane z wykorzystaniem platformy HackingDept Cloud, pozwalającej pokazać w jaki sposób przebiegają skuteczne ataki w zdywersyfikowanych środowiskach, zapoznać słuchaczy z technikami tych ataków i sposobami obrony przed nimi. Uczestnicy szkolenia budują umiejętności szybszej identyfikacji miejsc stanowiących źródła zagrożenia wiedząc czego należy szukać, a tym samym w jaki sposób zabezpieczyć się przed kolejnymi atakami, ograniczając ich następstwa.

Dzięki platformie HackingDept, umiejętności defensywne szkolących się rosną wraz ze zrozumieniem technik ofensywnych pojawiających się każdego dnia w przestrzeni systemów teleinformatycznych.

ANALIZA ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA

EKSPLOITACJA LOKALNA PROGRAMÓW

SZKOLENIE Z MODUŁEM NETWARS

SZKOLENIA ON-SITE

Szkolenie on-site odbędzie się w siedzibie klienta z wykorzystaniem platformy HackingDept BOX.

RED TEAMING

Zakres szkolenia z Red Teamingu obejmuje ataki z wykorzystaniem fizycznych urządzeń, socjotechniki i malware:

  • urządzenia typu HID,

  • złośliwe implanty sieciowe,

  • karty zbliżeniowe,

  • kampanie phishingowe.

Kształty graficzne

SZKOLENIA

bottom of page