top of page

FAQ

1.

Czy w środowisku HackingDept istnieje możliwość stworzenia scenariusza "na zamówienie"?

W modelu subskrypcyjnym są dostarczane 2 zestandaryzowane scenariusze, ale możemy też stworzyć dedykowany scenariusz dotyczący wybranej przez klienta technologii. Proces ten jest poprzedzony analizą oczekiwań Klienta.

2.

Czy możemy wykorzystywać środowisko HackingDept do własnych potrzeb, np. rozszerzać je o własne maszyny wirtualne?

Istnieje taka możliwość, ale wszelkie zmiany nie są objęte usługą wsparcia świadczoną przez HackingDept. W przypadku problemów technicznych z dostarczonym środowiskiem wymagane jest przywrócenie go do stanu fabrycznego.

3.

Czy można wznowić subskrypcję po jej wygaśnięciu?

Tak, klient może wznowić subskrypcję w dowolnym momencie. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia dostępu do scenariusza wydanego w czasie nieaktywności, za dodatkową opłatą.

4.

Czy mogę nabyć urządzenie we własnym zakresie?

Ze względu na możliwe problemy z podziałem odpowiedzialności w przypadku obsługi zdarzeń serwisowych, nie jest to model preferowany.

5.

Czy licencje na oprogramowanie są w cenie rozwiązania HackingDept?

Dostarczane licencje są tymczasowe (wersja trial). W celu zapewnienia nieprzerwanego, legalnego dostępu do wszelkich funkcji rozwiązania wymagana jest ich wymiana na ważne we własnym zakresie. Instalacji należy dokonać zgodnie z zawartą instrukcją.

6.

Czy na waszej platformie może pracować jednocześnie więcej niż jeden użytkownik?

Istnieje możliwość równoległej realizacji zadań przez kilku użytkowników w różnych scenariuszach, a w niektórych przypadkach - również w ramach jednego.

bottom of page