top of page

NOWY WYMIAR EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWA OFENSYWNEGO

Zmieniamy sposoby postrzegania cyberbezpieczeństwa

HackingDept - aktualna i elitarna baza   wiedzy   oraz   doświadczeń

z obszaru bezpieczeństwa informatycznego, oparta

na wieloletnim doświadczeniu zespołu wiodących ekspertów światowej klasy, opracowana dzięki analizie   realnych   ataków

i sposobów działania, zamknięta

w jednym pudełku.

Uczymy, w jaki sposób praktycznie przeprowadzać najnowsze ataki

na zdywersyfikowane środowiska

po to, aby w trakcie realnego ataku

na organizację odpowiednio zareagować.

box hackingDept

RODZINA
HACKINGDEPT

NetWars

Rozbudowany cyber poligon dla rywalizacji drużynowej. Zawiera dedykowane zestawy zadań oraz różny poziom trudności.

HD BOX

Sprzęt dostarczany do Klienta, zawierający dodatkowe urządzenia służące do obrazowania fizycznych zagrożeń.

HD CLOUD

Środowisko dostępne poprzez sieć Internet lub sieci VPN. Możliwość samodzielnej nauki

i śledzenia postępu ćwiczących.

SZKOLENIA

Pokazanie, w jaki sposób przebiegają ataki, zapoznanie słuchaczy z technikami tych ataków i sposobami obrony przed nimi.

POMAGAMY
W SPEŁNIANIU POTRZEB

Platforma jest wyposażona w osiem specjalnie opracowanych, bazujących na aktualnych, realnych atakach udokumentowanych scenariuszy, podzielonych na trzy kategorie

w zależności od zastosowania biznesowego:

  • rekrutacyjne

  • szkoleniowe

  • prezentacyjne

miasto hackingDept

NASI ODBIORCY

Platforma jest dedykowana szerokiemu rynkowi odbiorców, wśród których znajdują się organizacje z różnych sektorów:

  • administracja publiczna 

  • służby mundurowe

  • bankowość i finanse

  • sektor przemysłowy

  • operatorzy telekomunikacyjni

WYJĄTKOWA PERCEPCJA

Wykorzystując platformę w praktyczny

sposób uczymy , jak przeprowadzone są ataki na zdywersyfikowane środowiska, zapoznając pracowników organizacji z technikami ofensywnymi i sposobami obrony przed nimi. Zdobywane kompetencje umożliwiają szybsze odkrywanie źródeł ataków, miejsc stanowiących słabe punkty, znajdywanie skutecznych metod zabezpieczenia się przed atakami, przy jednoczesnym ponoszeniu jak najmniejszych kosztów.

hologram hackingDept
Image by Weiqi Xiong

DLACZEGO HACKINGDEPT

Inne podejście,
z wykorzystaniem nowej metody edukacji

Platforma HackingDept to wirtualne laboratorium odwzorowujące infrastrukturę telekomunikacyjną

i aplikacyjną fikcyjnej korporacji.

Składa się z ponad dwudziestu maszyn wirtualnych reprezentujących różne segmenty sieci organizacji oraz ponad dwudziestu komponentów fizycznych, w tym urządzeń sieciowych.

pudło HackingDept

NASZ ZESPÓŁ

Nasza załoga składa się tylko z pasjonatów — doświadczonych testerów i badaczy bezpieczeństwa IT oraz programistów. Łączą nas dwie cechy: kochamy hakować

i chcemy się tym dzielić. 


Wierzymy, że tylko przez praktyczny trening, nie tylko obrony, ale i ofensywy, można dotrzymać kroku dzisiejszemu, stale zmieniającemu się światu. Naszym zdaniem, jednym z najlepszych sposobów na szlifowanie technik wyszukiwania

i wykorzystywania błędów, są międzynarodowe zawody bezpieczeństwa IT zwane Capture The Flag.

NASI PARTNERZY

Logo STM Cyber białe
Logo PJATK
4 STM Academy Mural do a4.jpg

STM ACADEMY

Szkolenia z cyberbezpieczeńśtwa
na platformie HackingDept dla studentów, firm oraz pracowników instytucji rządowych.

bottom of page